اهمیت سایبان کولر و تاثیر در عملکرد آن و مصرف آب کمتر

جمعه 8 تیر 1397

وقتی کولر به صورت مستقیم در معرض تابش خورشید قرار گیرد، طبیعی است که دمای داخل آن زیاد می شود و بخشی از سرمایش کولر صرف از بین بردن آن گرما می شود. همچنین با تابش خورشید بخشی از آبی که روی پوشال ها می ریزد بخار می شود و باعث عملکر پایین تر و مصرف آب بیشتر می شود.

بهترین جنس برای سایبان کولر

اینکه صرفا روی کولر سایبان وجود داشته باشد دلیل نمی شود که تاثیر خیلی زیادی در عملکر آن داشته باشد بلکه نیاز است که سایبان کولر عایق دار باشد و سطح آن به صورت صاف و براق باشد تا نور خورشید را بازتابش دهد. اگر سایبان کولر پارچه یا طلق آهن یا چیزهایی شبیه اینها باشد خود اینها داغ می شوند و گرما را به کولر می رسانند. درصورتی که سطح سایبان براق باشد نور خورشید را بازتابش می دهد و درصورت عایق بودن اجازه نمی دهد گرمای خورشید به بدنه کولر برسد.

اهمیت سایبان کولر

  1. خنک شدن باد کولر آبی
  2. طول عمر بیشتر بدنه و اجزای کولر آبی
  3. صرفه جویی در مصرف آب و برق

تاثیر سایبان کولر بر مصرف آب

زمانی که روی کولر آبی شما هیچ گونه سایبانی نیست بدنه و داخل کولر گرم می شود پس درصد قابل توجهی از آبی که روی پوشال ها می ریزد بخار می شود.

جمعیت کشور حدود 80 میلیون نفر می باشد که 68 درصد خانواده های شهری و 25 درصد خانواده های روستایی از کولر آبی استفاده می کنند و حدودا 8 میلیون دستگاه کولر آبی در کشور وجود دارد، کولر های آبی بسته به اندازه آنها حدود 15 تا 40 لیتر آب در ساعت مصرف می کنند. اگر میانگین مصرف را 30 لیتر در نظر بگیریم و با توجه به 8 میلیون دستگاه کولر در کشور میزان مصرف آب عدد قابل توجهی می شود، حال می شود با یک سایبان که هزینه زیادی هم ندارد بخشی از این مصرف آب را کاهش داد.

سایبان خوب برای کولر آبی

اغلب ما در مورد ایجاد سایبان برای کولر آبی سهل انگاری می‌کنیم و به این نکته توجه نمی کنیم که کولر آبی هم نیاز به نگهداری و سرویس دوره ای و استفاده از مواردی مثل سایبان دارد که هم عملکرد بهتری داشته باشد و هم خود آن آسیب نبیند.

خود انتخاب سایبان اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی افراد از وسایلی نظیر کارتن، پلاستیک، پارچه و ... برای سایبان استفاده می کنند و روی کولر می گذارند، حال آنکه این وسایل نه تنها کمکی نمی کند بلکه یک بار اضافی بر روی کولر می باشد. 

سایبان ارزان کولر آبی

با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد اگر شما بخواهید عملکرد مناسبی از کولر خود بگیرید بایستی سایبان عایق دار استفاده کنید در نتیجه ممکن است شما سایبان هایی با قیمت بسیار کم پیدا کنید ولی عملکرد مناسبی را به شما نمی دهند.

سایبان کولر آبی در شیراز

شما می توانید با سفارش در اپلیکیشن شیراز سرویس سایبان کولر مناسب از نظر جنس و قیمت را تهیه نمایید.